Gin Inghilterra

Gin Inghilterra

Descrizione  
1. Ophir 9,00

1. Ophir 9,00

Descrizione  
2. Brockmans 11,00

2. Brockmans 11,00

Descrizione  
3. Martin Miller' s London Dry 11,00

3. Martin Miller' s London Dry 11,00

Descrizione  
4. Hayman' s London Dry 9,00

4. Hayman' s London Dry 9,00

Descrizione  
5. Buldog London Dry 9,00

5. Buldog London Dry 9,00

Descrizione  
6. Bombay Sapphire Original 8,00

6. Bombay Sapphire Original 8,00

Descrizione  
7. Bombay Sapphire London Dry 8,00

7. Bombay Sapphire London Dry 8,00

Descrizione  
8. Bombay Sapphire "Sunset" 8,00

8. Bombay Sapphire "Sunset" 8,00

Descrizione  
9. Bombay "Bramble" Distilled Dry 8,00

9. Bombay "Bramble" Distilled Dry 8,00

Descrizione  
10. Star of Bombay London Dry 10,00

10. Star of Bombay London Dry 10,00

Descrizione  
11. "Premier Cru" Bombay Sapphire London Dry 10,00

11. "Premier Cru" Bombay Sapphire London Dry 10,00

Descrizione  
12. Silent Pool 12,00

12. Silent Pool 12,00

Descrizione  
13. Broker's London Dry 8,00

13. Broker's London Dry 8,00

Descrizione  
14. Playmouth Black Friars 9,00

14. Playmouth Black Friars 9,00

Descrizione  
15. Plymouth "Navy Strenght" 12,00

15. Plymouth "Navy Strenght" 12,00

Descrizione  
16.	Gin Sip smith London Dry					11.00

16. Gin Sip smith London Dry 11.00

Descrizione  
17.	Gin Befetter London dry			 8.00

17. Gin Befetter London dry 8.00

Descrizione  
18.	Gin '24' Beefeater London Dry			 	 9.00

18. Gin '24' Beefeater London Dry 9.00

Descrizione  
19.	Gin Haswell London Dry				 	 9.00

19. Gin Haswell London Dry 9.00

Descrizione  
20.	Gin ‘Black’ Whitley Neill					11.00

20. Gin ‘Black’ Whitley Neill 11.00

Descrizione  
21.	Gin 'Quince' Whitley Neill					10.00

21. Gin 'Quince' Whitley Neill 10.00

Descrizione  
22.	Gin Bloom London Dry				 	 9.00

22. Gin Bloom London Dry 9.00

Descrizione  
23.	Gin The London N.1						11.00

23. Gin The London N.1 11.00

Descrizione  
24.	Gin Thomas Dakin						12.00

24. Gin Thomas Dakin 12.00

Descrizione  
25.	Gin 'Geranium' London Dry					10.00

25. Gin 'Geranium' London Dry 10.00

Descrizione  
26.	Gin 'Geranium 55° London Dry				12.00

26. Gin 'Geranium 55° London Dry 12.00

Descrizione  
27.	Gin Mombasa Club London Dry				10.00

27. Gin Mombasa Club London Dry 10.00

Descrizione  
28.	Gin 'Colonel's Reserve' Mombasa Club London Dry		14.00

28. Gin 'Colonel's Reserve' Mombasa Club London Dry 14.00

Descrizione  
29.	Gin Oxley London Dry						14.00

29. Gin Oxley London Dry 14.00

Descrizione  
30.	Gin Silverback London Dry					12.00

30. Gin Silverback London Dry 12.00

Descrizione  
31.	Gin Mermaid							13.00

31. Gin Mermaid 13.00

Descrizione  
32.	Gin Gilpin's London Dry					12.00

32. Gin Gilpin's London Dry 12.00

Descrizione  
33.	Gin 'N° 171' Portobello Road London Dry			10.00

33. Gin 'N° 171' Portobello Road London Dry 10.00

Descrizione  
34.	Gin Mom							10.00

34. Gin Mom 10.00

Descrizione  
35.	Gin The Kind of Soho						12.00

35. Gin The Kind of Soho 12.00

Descrizione  
36.	Gin Tovel’s							12.00

36. Gin Tovel’s 12.00

Descrizione  
37.	Gin Ramsbury London Dry					12.00

37. Gin Ramsbury London Dry 12.00

Descrizione  
38.	Gin The Botanist						12.00

38. Gin The Botanist 12.00

Descrizione  
39.	Gin Williams Chase GB					13.00

39. Gin Williams Chase GB 13.00

Descrizione  
40.	Gin Langley’s No.8					 	 9.00

40. Gin Langley’s No.8 9.00

Descrizione  
41.	Gin Tarquin’s Cornish						13.00

41. Gin Tarquin’s Cornish 13.00

Descrizione  
42.	Gin Fifty Pounds						10.00

42. Gin Fifty Pounds 10.00

Descrizione  
43.	Gin Finsbury						 	 8.00

43. Gin Finsbury 8.00

Descrizione  
44.	Gin Tovess							11.00

44. Gin Tovess 11.00

Descrizione  
45.	Gin Nicholson London Dry					 8,00

45. Gin Nicholson London Dry 8,00

Descrizione  
46.	Gin Burnett’ s							 8,00

46. Gin Burnett’ s 8,00

Descrizione  
47.	Gin Langtons No.1						11,00

47. Gin Langtons No.1 11,00

Descrizione  
48.	Gin The Blue Beetle London Dry			 	 9.00

48. Gin The Blue Beetle London Dry 9.00

Descrizione