14. "Etna" Amarcardo 12,00

Morbido, agrumato, speziato