8.	Gin Kaykyo 135° East Hyogo					11.00

Equilibrato, speziato